Constitutional Law

Civil Law

Criminal Law

Videos

Read more

View all

Marital Rape: पत्नीच्या संमतीशिवाय शरीरसंबंध सुद्धा ठरू शकतो शिक्षापात्र वैवाहीक बलात्कार?

वैवाहीक बलात्कार गुन्हेगारी कृत्यात आणण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचीका दिल्ली: आरटीआय फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन…

IPC Section 354: Offence Against Women (With Marathi Meaning)

Outraging Modesty of Woman (स्त्रीचा विनयभंग करण्याच्या उद्देशाने तीचेवर हमला करणे किंवा फौजदारी पात्र बलप्रयोग करणे म्हणजेच…

Constitution of India: भारतीय राज्यघटनेतील हे ‘कलम’ आणि ‘रीट’ याचिकेवर आधारीत आहे जय भीम सिनेमा.....

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असल्याने त्यांचे हातून राज्यघटनेतील एक ना एक कलम गेलेले आहे. त्यामूळे त…

Hindu Marriage Act 1955 in Marathi: थोडक्यात आणि महत्वाच्या तरतूदींसह हिंदू विवाह कायदा १९५५

प्रास्तावना: या कायद्याचे ब्रिटिश अमलापूर्वीचा कायदा, ब्रिटिश अंमल असताना फुटकळ स्वरूपाच्या अधिनियमामुळे निर्माण झालेला अंश…

Load More
That is All